ثبت نام دوره های مدرسه پاییزه بینش مطهر

بدون ديدگاه

در این مرحله بینش پژوه ۵ کتاب را مطالعه و مباحثه می کند . این مرحله پایه و اساس تمام مراحل دیگر است و مبانی مهمی را باید فرا بگیرد.

این مرحله ۵ کتاب را مطالعه می کند. پایه و اساس این مرحله برداشت از سیره است و مبانی سیره شناسی

این مرحله ۵ کتاب را مطالعه می کند.این مرحله کتب تربیتی و آموزشی است که مبنا تربیت و اخلاق را بررسی می کند

۴

این مرحله ۴ کتاب را مطالعه می کند.

این مرحله ۳ کتاب را مطالعه می کند. این مرحله مباحث مهم اعتقادی مورد واکاوی قرار می گیرد

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.