آموزش آنلاین ، آفلاین و حضوری

آموزش های به روز و نوین مفاهیم دینی

حراج ویژه !

پیشنهادات شگفت انگیز
با تخفیف آموزش ببینید!
٪۵۰
بهترین دوره های آموزشی را با ما تجربه کنید
۱۷% تخفیف
تمام سطوح
تخفیف محدود
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰
۹۶% تخفیف
دوره به زبان فارسی
تمام سطوح
تخفیف محدود
۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰

دوره های آفلاین

۳۳%
تخفیف

ثبت نام دوره آفلاین ۳ کتاب اول بینش مطهر

bineshkhmotahar
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰%
تخفیف

دوره آفلاین کتاب آزادی انسان

bineshkhmotahar
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱%
تخفیف

درسنامه پایان پیامبری

خانم رجایی
۶۶,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۱۱%
تخفیف

درسنامه اسلام وتوسعه

خانم رجایی
۶۸,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۱۰%
تخفیف

درسنامه احیای تفکردینی وعلل دین گریزی

خانم رجایی
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۱۱%
تخفیف

بیداری اسلامی

خانم رجایی
۶۶,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۱۰%
تخفیف

درسنامه اسلام وملی گرایی

خانم رجایی
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۱۰%
تخفیف

درسنامه حق وعدالت

خانم رجایی
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۱۱%
تخفیف

درسنامه انسان شناسی

خانم رجایی
۶۶,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۱۰%
تخفیف

درسنامه اخلاق اسلامی

خانم رجایی
۷۶,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۱۱%
تخفیف

بینش رفتارقرآنی۳

خانم رجایی
۹۳,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
۱۰%
تخفیف

بینش رفتارقرآنی۵

خانم رجایی
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۴۵%
تخفیف

بسته پوستر های ویژه فاطمیه۱۴۰۱

bineshkhmotahar
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب بینش و رفتار قرآنی۴

bineshkhmotahar
۹۲,۰۰۰ تومان
۴۳%
تخفیف
۳۳%
تخفیف

مجموعه پوستر ویژه محرم

bineshkhmotahar
۶۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان

جدید ترین مطالب