با سلام 

شما برای ثبت نام دردهمین  دوره ی حضوری تربیت مربی طرح مطالعاتی بینش مطهر وارد این صفحه شده اید.

با توجه به تکمیل شدن ظرفیت ثبت نام

چنانچه تمایل داشته باشید در دوره های بعدی ما شرکت کنید.می توانید از کلیک کنید.توجه داشته باشید دوره بعدی تا زمان تکمیل ظرفیت آغاز نخواهد شد